Mušu ofrīda
Baltijas dzegužpirkstīte
Mušu ofrīda
Purva dzeguzene
Tumšsarkanā dzeguzene
Tumšsarkanā dzeguzene
Smaržīgā naktsvijole
Dzeltenā dzegužkurpīte
Smaržīgā naktsvijole
Dzeltenā dzegužkurpīte
Baltijas dzegužpirkstīte
Purva dzeguzene