Mušu ofrīda
Tumšsarkanā dzeguzene
Baltijas dzegužpirkstīte
Mušu ofrīda
Purva dzeguzene
Tumšsarkanā dzeguzene
Smaržīgā naktsvijole
Baltijas dzegužpirkstīte
Purva dzeguzene
Smaržīgā naktsvijole
Dzeltenā dzegužkurpīte
Dzeltenā dzegužkurpīte