Platā airvabole
Divpunktu mārīte
Divpunktu mārīte
Lapgrauzis
Lapgrauzis
Meža līķvabole
Divdesmit divu punktu mārīte
Meža bambals
Meža līķvabole
Meža bambals
Platā airvabole
Divdesmit divu punktu mārīte