Lielā ezerspāre
Parastā daiļspāre
Zilzaļā dižspāre
Parastā strautspāre
Parastā strautspāre
Lielā ezerspāre
Parastā daiļspāre
Zilzaļā dižspāre
Rudens zaigspāre
Rudens zaigspāre