Parastā kumeļpēda
Pļavas silpurene
Parastā kreimene
Ārstnieciskā pienene
Ārstnieciskā pienene
Pļavas silpurene
Parastā kreimene
Vīru dzegužpuķe
Vīru dzegužpuķe
Parastā kumeļpēda
Bumbuļu dedestiņa
Bumbuļu dedestiņa