Vīru dzegužpuķe
Pļavas silpurene
Pļavas silpurene
Parastā kumeļpēda
Bumbuļu dedestiņa
Ārstnieciskā pienene
Vīru dzegužpuķe
Parastā kumeļpēda
Parastā kreimene
Ārstnieciskā pienene
Parastā kreimene
Bumbuļu dedestiņa