Uz sākumu
Lielais tritons
Lielais tritons
Dīķa varde
Eiropas kokvarde
Dīķa varde
Smilšu krupis
Smilšu krupis
Eiropas kokvarde
Ezera varde
Ezera varde