Uz sākumu
Ezera varde
Lielais tritons
Dīķa varde
Smilšu krupis
Smilšu krupis
Eiropas kokvarde
Eiropas kokvarde
Dīķa varde
Ezera varde
Lielais tritons