Uz sākumu
Mazais mušķērājs
Mazais dzenis
Mazā sīga
Mazais dumpis
Mazais dumpis
Mazais svilpis
Mazais mušķērājs
Mazā ausainā pūcīte
Mazā sīga
Mazā ausainā pūcīte
Mazais svilpis
Mazais dzenis