Purva dzeguzene
Ložņu saulenīte
Bruņcepuru dzegužpuķe
Platlapu dzeguzene
Fuksa dzegužpirkstīte
Lēzela lipāre
Smaržīgā naktvijole
Garlapu cefalantēra
Fuksa dzegužpirkstīte
Dzeltenā dzegužkurpīte
Baltijas dzegužpirkstīte
Purva dzeguzene
Tumšsarkanā dzeguzene
Baltijas dzegužpirkstīte
Garlapu cefalantēra
Platlapu dzeguzene
Bruņcepuru dzegužpuķe
Ložņu saulenīte
Dzeltenā dzegužkurpīte
Mušu ofrīda
Smaržīgā naktvijole
Tumšsarkanā dzeguzene
Mušu ofrīda
Lēzela lipāre