Sirsenis
Zāģlapsene
Jātnieciņš
Krāšņlapsene
Racējlapsene
Kamene
Sirsenis
Jātnieciņš
Augu kamene
Lielā ragaste
Spožā skudra
Lielā ragaste
Spožā skudra
Krāšņlapsene
Augu kamene
Racējlapsene
Kamene
Zāģlapsene