Lauka circenis
Parastais dziedātājsien āzis
Rietumu sīksisenis
Parastais dziedātājsien āzis
Parastais racējcircenis
Prakšķis
Lauka circenis
Īsspārnu pļavsisenis
Īsspārnu pļavsisenis
Zilspārnu smiltājsisenis
Slaidais sīksisenis
Zaļais zālājsisenis
Pļavu dižsienāzis
Baltsvītras pļavsisenis
Prakšķis
Rietumu sīksisenis
Zaļais zālājsisenis
Baltsvītras pļavsisenis
Pļavu dižsienāzis
Parastais racējcircenis
Slaidais sīksisenis
Rietumu sīksisenis
Rietumu sīksisenis
Zilspārnu smiltājsisenis