Ārstniecības mugurene
Pļavas lapaste
Pļavas lapaste
Upes kosa
Bumbuļu dedestiņa
Parastā kumeļpēda
Vīru dzegužpuķe
Atvašu saulrietenis
Ārstniecības pienene
Ārstniecības pienene
Vīru dzegužpuķe
Melnais plūškoks
Parastā kumeļpēda
Parastā kreimene
Ārstniecības mugurene
Plavas silpurene
Bumbuļu dedestiņa
Melnais plūškoks
Parastā kreimene
Atvašu saulrietenis
Vidējais cīrulītis
Plavas silpurene
Vidējais cīrulītis
Upes kosa