Uz sākumu
Ezera varde
Dīķa varde
Purva varde
Varžkrupis
Ezera varde
Zaļais krupis
Parastā varde
Parastā varde
Varžkrupis
Purva varde
Zaļais krupis
Dīķa varde