Uz sākumu
Svilpis
Zilzīlīte
Zaļā vārna
Zivju dzenītis
Zilzīlīte
Dzeltenā cielava
Svilpis
Bišu dzenis
Svirlītis
Dadzītis
Vālodze
Zivju dzenītis
Dadzītis
Ziemas žubīte
Vālodze
Pupuķis
Svirlītis
Bišu dzenis
Ziemas žubīte
Dzeltenā cielava
Zaļā vārna
Pupuķis