Uz sākumu
Dziedātājstrazda ligzda
Dziedātājstrazda ligzda
Audējputna ligzda
Vālodzes ligzda
Somzīlītes ligzda
Audējputna ligzda
Zeltgalvītis
Lauku zvirbuļa ligzda
Gaišais ķauķis
Mazā zīriņa ligzda
Bezdelīga
Somzīlītes ligzda
Gaišais ķauķis
Mazā zīriņa ligzda
Somzīlītes ligzda
Bezdelīga
Zaļžubītes ligzda
Zaļžubītes ligzda
Somzīlītes ligzda
Lauku zvirbuļa ligzda
Purva ķauķa ligzda
Zeltgalvītis
Purva ķauķa ligzda
Vālodzes ligzda