Uz sākumu
Laucis
Mājas strazds
Vālodze
Sīļi
Pelēkā dzilna
Vālodze
Bārdzīlītes
Zivju dzenīši
Zvirbuļu vanags
Dzeguze
Sīļi
Bārdzīlītes
Bikšainais apogs
Dzērve
Dzērve
Laucis
Žubītes
Zivju dzenīši
Žubītes
Dzeguze
Mājas strazds
Pelēkā dzilna
Zvirbuļu vanags
Bikšainais apogs