Porcelāna tintene
Lielā dižsardzene
Sarkstošā mušmire
Parastā apšubeka
Čigānene
Lielā dižsardzene
Kliņģerene
Priežu baravika
Kliņģerene
Zeltkāta gailene
Parastā apšubeka
Mainīgā bērzlape
Sarkstošā mušmire
Egļu baravika
Zeltkāta gailene
Priežu baravika
Egļu baravika
Rudens taurene
Čigānene
Mainīgā bērzlape
Purva bērzlape
Porcelāna tintene
Purva bērzlape
Rudens taurene