Dzeltenā dzegužkurpīte
Samaržīgā naktsvijole
Baltijas dzegužpirkstīte
Samaržīgā naktsvijole
Dzeltenā dzegužkurpīte
Baltijas dzegužpirkstīte