Sarkanā mušmire
Zilzaļā virpainīte
Stiklene
Zilzaļā virpainīte
Sarkanā mušmire
Stiklene