1 / 10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Kurš no šiem nav meteorīts? (Atbildi meklē ekspozīcijā „Dinamiskā ģeoloģija un ieži”)