1 / 10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Kuram dinozauram pieder šīs olu fosilijas? (Atbildi meklē ekspozīcijā „Zemes un biosfēras evolūcija” 2. stāvā)