Kā sauc speciālistu, kurš pēta augus? Saliec!

ĶIS
NI
BO